<<

КРАВЧЕНКО Олена Сергіївна. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2003. 2003

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Скачать оригинал источника "ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2003"

<< |
РОЗДІЛ 1 НАУКОВА Й НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ 3 СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
3.2. Експертиза контрафактних об’єктів інтелектуальної власності

Книги и учебники по дисциплине Право інтелектуальної власності України:

  1. МЕЛЬНИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. ХАРКІВ - 2004 - 2004 год