ОВЕРЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2005. 2005

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза

Скачать оригинал источника "ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2005"

|
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДСУДНОСТІ
РОЗДІЛ 3 ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ РІЗНИМ СКЛАДАМ СУДУ

Книги и учебники по дисциплине Кримінальний процес України: