<<
>>

55. Порядок складання висновків і пропозицій по результатам ревізії

На підставі результатів ревізії ревізор готує висновки і пропозиції у вигляді проекту наказу, в яких узагальнює матеріали ревізії і дає оцінку встановленим фактам недоліків і порушень.

Доцільно навести найважливіші факти з акта ревізії з посиланням на відповідні сторінки. Оцінка фактам дається у висновках об'єктивно.

В пропозиціях за наслідками ревізії слід перерахувати заходи практичного характеру для усунення недоліків і порушень, встановлених ревізором, а також щодо попередження можливості їх повторення.

Пропозиції мають бути стислими, ясними та конкретними. У кожній пропозиції зазначається, що має бути зроблено і як, строки виконання і відповідальні особи.

Розроблені ревізором висновки і пропозиції за результатами ревізії подаються на розгляд керівнику організації, який призначив ревізію. Він ретельно перевіряє відповідність розроблених ревізором висновків матеріалам ревізії, встановлює реальність внесених пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень і приймає відповідне рішення щодо ліквідації встановлених зловживань, відшкодування заподіяної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

З метою здійснення контролю за відшкодуванням заподіяної шкоди ревізор складає відомість нарахувань, яка є додатком до акта ревізії.

<< | >>
Источник: Фінансово-господарський контроль. 2011

Еще по теме 55. Порядок складання висновків і пропозицій по результатам ревізії:

  1. 10. Послідовність ревізійного процесу, його планування та процедура здійснення
  2. 54.Порядок складання основного акта ревізії
  3. 55. Порядок складання висновків і пропозицій по результатам ревізії
  4. 2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю
  5. 2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
  6. § 1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
  7. 2.3. Методи реалізації контролю у сфері оподаткування