<<
>>

3.2. Методика проведення ревізії

Важливим другим етапом проведення ревізії є організаційна робота на об'єкті. Починається ревізія з моменту прибуття ревізійної групи на підприємство і пред'явлення керівником групи своїх повноважень на проведення ревізії.

Керівник ревізійної групи на місці здійснює організаційну роботу, яка полягає в уточненні і конкретизації завдань, передбачених програмою ревізії. На цьому етапі начальник контрольно-ревізійного відділу в разі необхідності повинен подати ревізорам додаткову методичну допомогу з питань ревізії, а також контролювати виконавську і трудову дисципліну підлеглих, в т.ч.: вихід на об'єкт, а при виникненні супереч­ностей між перевіряючими і керівником об'єкта, що ревізується, розв'я­зувати ті суперечності. Начальник контрольно-ревізійного відділу має розглядати і вирішувати по суті звернення керівника ревізійної групи чи керівництва підприємства, що ревізується, з питань ревізії, в т.ч. щодо продовження чи скорочення її терміну. Планова тривалість ревізії становить не більше ніж 30 робочих днів, а в окремих випадках на підставі письмових обґрунтувань керівника групи термін ревізії може бути продовжений.

На початковій стадії комплексної ревізії рекомендують перевіряти виконання заходів з усунення недоліків в роботі, виявлених попередньою ревізією, ознайомитись із змістом наказів, листуванням, актами перевірок, проведеними фінансовими органами і т.д. Закінчивши організаційну стадію комплексної ревізії, ревізійна група приступає до виконання своїх обов'язків відповідно до своїх робочих планів.

Як показала практика, при здійсненні ревізії (перевірки) використовують такі прийоми документального і фактичного контролю: техніко-економічні розрахунки проводяться в процесі ревізії для встановлення правильності розрахункових показників, обґрунтованості директивних показників, правильності складання кошторису витрат капітального і поточного ремонту основних засобів і т.д.; нормативна перевірка полягає в зіставленні фактичних звітних даних із встановленими нормативами, кошторисами або плановими нормами з метою визначення правильності їх дотримання; документальна перевірка змісту операцій і процесів є провідним прийомом документального контролю і проводиться за даними первинних документів, облікових регістрів, звітності з метою встановлення законності операцій і процесів.

А перевірка первинних документів може проводиться: суцільно – за ревізований період перевіряють зміст всіх господарських операцій; вибірково – під час такої перевірки перевіряють частину операцій за декілька днів в кожному місяці або за окремі місяці.

Перевірка змісту операцій, відображених в обліку, проводиться як у хронологічному, так і у систематичному порядку. Практика контрольно-ревізійної роботи показує, що найбільш раціональним контролем є систематизована перевірка змісту операцій і запису в облікові регістри. При такому способі ревізія ведеться по однорідних операціях за весь ревізований період (наприклад - операції по рахунках в банку, по розрахунках з підзвітними особами, руху товарно-матеріальних цінностей).

При перевірці змісту документів, ревізор повинен знати, що за зовнішньо правильним оформленням документів іноді ховаються зловживання і порушення (виписування фіктивних нарядів, трудових угод, актів і т.д.).

Реальність і достовірність господарських операцій встановлюють при формальній і арифметичній перевірці. При формальній перевірці визначають повноту і правильність заповнення реквізитів, які характеризують операції, виявляють підчищення, виправлення і т.д.

Арифметичні перевірки дають можливість встановити правильність підрахунків в документах і виявити зловживання, крадіжки.

При зустрічних перевірках документальних даних встановлюють достовірність і правильність відображення в документах господарських операцій перевіряється зіставленням даних різних документів, які стосуються одних або різних, але взаємопов'язаних операцій (наприклад: повноту і своєчасність оприбуткування готівки в касу звіряють з даними прибуткових касових ордерів і виписок банку).

При взаємному контролі змісту різних документів здійснюється вивчення і зіставлення окремих реквізитів, що повторюються в різних документах.

Важливою є перевірка правильності відображення господарських операцій за даними документів в регістрах бухгалтерського обліку (наприклад: касові операції відображаються в журналі 1 та відомості 1). Практика контрольно-ревізійної роботи показує, що за правильно оформленими документами, але за неправильним відображенням їх в регістрах бухгалтерського обліку стоять випадки крадіжок та привласнення грошових коштів, ТМЦ.

Слід відмітити, що до спеціальних прийомів фактичного контролю належать: інвентаризація; контрольне замірювання; контрольний запуск сировини, матеріалів у виробництво; перевірка якості сировини і матеріалів; експертна оцінка; службове розслідування.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 3.2. Методика проведення ревізії:

 1. 16. Процес проведення ревізії каси
 2. 19. Процес проведення ревізії касових операцій
 3. 20. Процес проведення ревізії кредитних операцій
 4. 24 (23). Процес проведення ревізії розр з підзвітними особами
 5. 26. Процес проведення ревізії розрахунків за податками і платежами
 6. 46. Процес проведення ревізії готової продукції та її реалізації
 7. 48. Процес проведення ревізії доходів і результатів діяльності
 8. 50. Процес проведення ревізії власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 9. ЗМІСТ
 10. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 11. 2.2. Ревізія як метод наступного господарського контролю
 12. 2.3. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок
 13. 2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
 14. ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ І ПОСЛІДОВНІСТЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ
 15. 3.2. Методика проведення ревізії
 16. ЛЕКЦІЯ 4. МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ, ФІНАНСОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЇ
 17. ЛЕКЦІЯ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
 18. 13.5. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби
 19. 53. Методика проведения мониторинга социально-политических процессов в обществе.