<<
>>

6.2.1. Завдання і джерела ревізії

Матеріали ревізій засвідчують, що протягом останніх років збільшується кількість зловживань з боку бухгалтерів і керівників підприємств. Почастішали ви­падки привласнення грошових коштів, в тому числі і додатково виділе­них із бюджету, за рахунок отримання готівки в установі банку, а також інші зловживання, пов'язані з фабрикуванням банківських документів.

Тому перед ревізією операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів стоять такі завдання: перевірка своєчасності, законності, достовірності операцій, відображених на рахунках в банку після надходження і списання грошових коштів; контроль за використанням грошових коштів суворо за цільовим призначенням; контроль за своєчасністю надходження і перерахування коштів по розрахунках з постачальниками і підрядниками, покупцями та замовниками, бюджетом, банками по позиках, з робітниками і слу­жбовцями із розрахунків по заробітній платі; контроль за дотриманням правил та форм розрахунків із покупцями та замовниками; контроль за законністю і правильністю операцій з іншими грошовими коштами.

Фактичними джерелами ревізії операцій на рахунках банку є: виписки банку по відповідних рахунках (субрахунках) з додатками, що є підставою для проведення прибутково-видаткових опера­цій; копії платіжних доручень, доручень-вимог, заяв на виставлення акредитива, книжки грошових та розрахункових чеків і т.д; книги аналітичного обліку інших грошових коштів; журнал 1, відомотсі 1.2. та 1.3. по рахунках 31” Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”, Головна книга, Баланс.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 6.2.1. Завдання і джерела ревізії:

 1. 15. Завдання, джерела ревізії касових операцій
 2. 18. Завдання, джерела ревізії банківських операцій
 3. 21.,22. Завдання, джерела ревізії розр. з покупцями і замовниками
 4. 23. Завдання, джерела ревізії розрахунків з підзвітними особами
 5. 25. Завдання, джерела ревізії розрахунків з постачальниками
 6. 27. Ревізія розрахунків за податками і платежами
 7. 29. Завдання, джерела і послідовність розр з оплати праці
 8. 31. Завдання, джерела ревізії ОЗ
 9. 36. Завдання, джерела ревізії ТМЦ
 10. 42. Завдання,джерела ревізії витрат на виробництво і собівартість продукції
 11. 45. Завдання, дж ревізії готової продукції та її реалізації
 12. 47. Завдання, джерела ревізії доходів і результатів діяльності
 13. 49. Завдання, джерела ревізії власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 14. ЗМІСТ
 15. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 16. 6.2.1. Завдання і джерела ревізії