<<
>>

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері рекламного менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи рекламної діяльності, закономірності і принципи рекламної діяльності; організаційні форми і структуру рекламних агенств, визначати взаємозв’язок рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-технічним прогресом, інституціональними складовими розвитку суспільства.

Студент повинний уміти: чітко визначати мету та концепцію рекламної кампанії, розробляти рекламну стратегію, організовувати рекламну діяльність, використовувати різноманітні засоби і методи планування рекламної кампанії; формувати рекламний бюджет, оцінювати та аналізувати ефективність рекламної кампанії.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. 29. Основания и ограничения для вступления в брак.
 3. 31. Структура монологической речи. Речевые особенности вступления.
 4. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
 5. 46. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов
 6. 56. СТРУКТУРЫ ВОПРОСОВ. ПЕРЕСПРОС. ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ И НЕСОГЛАСИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ В РАЗГОВОР, ВЫХОД ИЗ НЕГО
 7. 15.2. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступление в юридическую силу нормативных актов.
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РФ
 13. Вступ
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
 16. ВСТУП
 17. ВСТУП
 18. ВСТУП