<<
>>

2.6.2 Методи оцінки ефективності реклами

У рекламній практиці часто виділяють такі основні елементи ефективності:

1) економічна ефективність реклами - комерційна (торговельна) ефективність ;

2) комунікативна ефективність реклами, або ефективність сприйняття інформації.

Являє собою рівень упізнаваності й запам'ятовуності інформації про рекламований товар, товарний знак та інші рекламовані об'єкти в результаті проведення рекламної діяльності. Інакше кажучи - це частина споживачів, «які знають про товар, що рекламується»;

3) ефективність психологічного впливу реклами. Це кількість позитивних, мотивованих споживачів на придбання товару під спрямованим рекламним впливом від загальної кількості цільової групи споживачів, ознайомлених з рекламним зверненням. Тобто це частина споживачів, «які хочуть придбати товар, що рекламується».

Основними матеріалами для аналізу економічної ефективності результатів рекламних заходів компанії є статистичні й бухгалтерські звіти про зростання товарообігу. На основі цих відомостей можна досліджувати економічну ефективність рекламних засобів, рекламних кампаній і всієї рекламної діяльності фірми в цілому.

Для вивчення ефекту психологічного впливу реклами на покупців використовуються методи, засновані на враховуванні й оцінці характеру впливу окремих засобів реклами на людину.

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується кількістю охоплених покупців, яскравістю й глибиною вражень, які ці засоби залишають у пам'яті конкретної людини, ступенем залучення його уваги. Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень й експериментів.

Метод спостережень застосовується при дослідженні впливу на споживачів окремих рекламних засобів. Цей метод має пасивний характер, тому що спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця. Під час методу експерименту експериментатор може створювати всілякі комбінації рекламних засобів і шляхом порівняння реакції покупців вибрати з них саму вдалу.

Оцінні методи визначення ефективності реклами. Ці методи бувають прямими й непрямими.

Прямі оцінні методи безпосередньо виявляють ефективність реклами шляхом опитування або тестування покупців, співробітників компаній, експертів, випадкових осіб, використовуючи бальні й рейтингові оцінки, а також порівняння з відомим рекламним оголошенням при тестуванні.

Непрямі оцінні методи базуються на методах опитування (телефон, факс, відвідувачі, покупці), порівняння (розходження в рекламі, витрати на рекламу й кількість нових покупців, обсяг реклами й кількість нових покупців), розрахунку (потенційна, можлива аудиторія, цільова аудиторія, частка відгуків з боку цільової аудиторії).

Аналітичні методи визначення ефективності реклами. При використанні цих методів застосовується така методика обліку впливу реклами й конкуренції:

- обчислення середньої величини покупки для різних категорій товару;

- визначення обсягів продажів для різних вартісних діапазонів у перший період;

- визначення обсягів продажів для різних вартісних діапазонів у другий період;

- побудова графіка розподілу — залежності зміни обсягів продажів від вартісних діапазонів;

- облік сезонності й внутрішніх змін;

- виявлення аномальних змін, не пов'язаних з відомими причинами;

- аналіз стану конкурентів для виявлення причин виявленої аномалії в розподілі.

Крім того, у цих методах використається методика визначення ефективності реклами за графіками зміни кількості покупців.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.6.2 Методи оцінки ефективності реклами:

 1. Теоретичні та методологічні основи і принципи менеджменту обслуговуючого кооперативу.
 2. 9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 3. Зміст
 4. 2.6.1 Контроль рекламної діяльності
 5. 2.6.2 Методи оцінки ефективності реклами
 6. 2.6.3 Оцінка економічного ефекту рекламної кампанії
 7. Рекомендованная литература
 8. Фінансова оцінка ефективності інвестицій у засоби виробництва (реальні інвестиції)
 9. Інвестиційні проекти і обґрунтування доцільності інвестування
 10. Оцінка показань потерпілого.
 11. Оцінка показань потерпілого.
 12. З'ясування фактичних обставин справи, аналіз і оцінка доказів.
 13. Оцінка показаньпотерпілого.
 14. Оцінка показань потерпілого.
 15. Призначення покарання за злочини, які полягають у невиконанні судового рішення
 16. ВСТУП
 17. Охорона громадського порядку в системі заходів спеціально- кримінологічного запобігання грабежам і розбоям,що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях
 18. 1.2. Виявлення соціостатевої нерівності як соціальної основи формування ґендерної політики в Україні
 19. 4.4.2. Вирішення проблем координації діяльності суб’єктівреалізації програм