<<
>>

2.5.1 Фактори, що впливають на розмір бюджету

Серед факторів, що впливають на розмір бюджету, можна виділити такі:

1) Специфіка рекламованого товару й етап життєвого циклу, на якому він перебуває. Досвід рекламної діяльності показує, що найбільш «рекламоємними» товарами є марочні фасовані продукти харчування, лікарські препарати, предмети туалету, косметика й тютюнові вироби.

Проходження товаром різних етапів свого життєвого циклу припускає зміну ролі реклами в його підтримці. На першому етапі життєвого циклу товару (ЖЦТ) використовується реклама, що інформує. На етапі зростання й початку етапу зрілості використовуються прийоми переконуючої реклами. На останніх етапах ЖЦТ використовується нагадувальна реклама.

У переважній більшості випадків реклама, що інформує, вимагає більше половини загальної суми, що витрачає на рекламну підтримку товару протягом всього ЖЦТ.

2) Обсяг і географічні розміри ринку, показники збуту й прибутку рекламодавця. Розміри цільового ринку, обсяг збуту й прибутки фірми - фактори, тісно пов'язані між собою. Їх вплив на розміри рекламного бюджету цілком очевидний: проведення міжнародної й загальнонаціональної рекламної кампанії вимагає набагато більших коштів, ніж реклама в невеликому містечку. Також очевидно, що фінансувати загальнонаціональну рекламу може тільки досить потужна фірма або велике виробниче підприємство.

3) Роль реклами в комплексі маркетингу. Місце реклами в комплексі маркетингу або в реалізації маркетингової стратегії також впливає на обсяг рекламних асигнувань. Так, для впровадження того самого товару на ринок фірма може скористатися безліччю стратегій, наприклад, стратегією вибіркового проникнення або стратегією агресивного маркетингу. У першому випадку роль реклами (рівень витрат на рекламу) буде значно нижчим, ніж у другому.

4) Витрати конкурентів. У боротьбі з конкурентами за певну частку ринку рекламодавець часто виходить із припущення, що рівень уваги споживача до його товару й аналогічного товару конкурента є певним співвідношенням з обсягами витрат на рекламу обох фірм. Незважаючи на те, що більший обсяг витрат на рекламу не завжди означає її більшу ефективність, певна логіка в такому підході є. Однак розробляти свій рекламний бюджет, орієнтуючись тільки на витрати конкурентів, не зовсім розумно.

5) Залучення до рекламної діяльності вищих керівників фірми. Це один із суб'єктивних факторів, що визначає величину рекламних витрат. Керівники фірм, крім безлічі інших розходжень між собою в компетентності, досвіді, особистих характеристиках та ін., по-різному ставляться до реклами. Діапазон відносин до неї дуже широкий: від чітко вираженого неприйняття реклами до особистої участі в написанні рекламних звернень, гасел, розробленні фірмового стилю й т.п.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.5.1 Фактори, що впливають на розмір бюджету:

 1. 5. Елементи методів фінансово-господарського контролю
 2. 6. Прийоми і способи фінансово-господарського контролю (ФГК)
 3. 11.3. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці
 4. 12.1. Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств
 5. 13.2. Методика складання основного акта ревізії
 6. Зміст
 7. 2.2.1 Місце реклами в структурі компанії. Функції менеджера з реклами
 8. 2.5.1 Фактори, що впливають на розмір бюджету
 9. 2.5.2 Підходи до розроблення рекламного бюджету
 10. 2.Модели структуры капитала
 11. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства:
 12. 11.2. Международные расчеты и валютное регулирование
 13. Регулювання бюджетного дефіциту
 14. 1 Платіжний баланс. Валютний курс і паритет купівельної спроможності.
 15. Способи відновлення житлових прав дітей, які втратили повністю або частково житло у зоні проведення АТО
 16. 3.1. Кадрове забезпечення діяльності органів місцевої міліції
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. З М І С Т