<<
>>

2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах

Організація й управління рекламною службою також залежать від певного ряду факторів, таких як чисельність і функції рекламної служби. Організаційна структура рекламної служби залежить від специфічних умов кожного підприємства.

Два основних типи організаційної структури, які застосовуються великими компаніями, - це централізована й децентралізована організація.

Централізована організація

Маркетингова служба являє собою цілий ряд відділів у рамках однієї служби.

Переваги централізованої структури:

- спрощується зв'язок усередині організації;

- скорочується потреба у великому штаті фахівців з реклами (персонал нижнього рівня необов'язково повинен мати винятково високу кваліфікацію й досвід, оскільки в прийнятті рішень з реклами може брати участь тільки вище керівництво фірм);

- забезпечення систематичного зв'язку при значній економії на витратах.

Принципи організації централізованої рекламної служби :

1. За однорідною продукцією або торговельною маркою.

2. За рекламними напрямами (просування продажів, виробництво друкованої продукції, покупка часу на радіо й телебаченні й зовнішній рекламі).

3. За кінцевим споживачем (споживчі товари, товари промислового призначення).

4. За засобами масової інформації (радіо, телебачення, газети й т. ін.).

5. За географічною ознакою (реклама для західної або для східної частини країни).

Децентралізована організація.

У міру того як компанії розростаються, у них з'являються нові марки виробів і нова продукція, виникають дочірні компанії й філії у різних частинах країни (або декількох країнах), централізована рекламна служба значною мірою втрачає свою практичність. У цьому випадку компанія може децентралізувати свою рекламну діяльність й організувати відділи за різними філіями, дочірніми підприємствами, видами продукції, країнами, регіонами, товарними марками або іншими ознаками, які щонайкраще відповідають умовам конкретної фірми. Остаточні управлінські рішення з рекламної діяльності кожного з відділень у цьому випадку покладають на генерального директора цього відділення.

Для великих, широко розгалужених підприємств децентралізована система забезпечує кілька переваг:

- дозволяє більш повно враховувати специфічні проблеми й умови підрозділів;

- підвищується гнучкість, що дозволяє легше й швидше вносити корективи в компанії й графіки виходу реклами в засобах інформації;

- легше впроваджуються нові підходи й творчі задуми, а результати рекламної діяльності кожного з підрозділів можуть бути оцінені незалежно від інших підрозділів.

До недоліків децентралізованої організаційної структури рекламної служби можна віднести такі:

- керівники самостійних служб іноді більше стурбовані питаннями кошторису, своїми проблемами й рекламною діяльністю, ніж інтересами компанії в цілому;

- потенційні можливості багаторазової реклами найчастіше не реалізуються через відсутність однаковості в рекламі серед підрозділів;

- суперництво між менеджерами може загостритися й перейти у форму скритності й заздрості.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що й централізована й децентралізована системи мають свої позитивні сторони. Однак те, що успішно працює на одному ринку, зовсім не обов'язково буде прийнятно для іншого. Не існує якої-небудь єдиної формули для визначення найкращої організаційної форми. І жодна з організаційних структур не являє собою ту або іншу форму в чистому вигляді. Всі вони на практиці різні й побудовані індивідуально під умови кожної конкретної компанії.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах:

 1. Лекція 2. Організаційно-економічні і правові основи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 2. Тема 4. Організація фінансовоїдіяльності обслуговуючого кооперативу. Порядок формування і використання внесків членів кооперативу.
 3. ЛЕКЦІЯ 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ОРГАНІЗАЦІЇ, ДИСЦИПЛІНИ, ОПЛАТИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 4. 1. Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах
 5. 11. Організація і порядок проведення інвентаризації (І)
 6. 1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю
 7. 1.4. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій
 8. 2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
 9. Зміст
 10. 2.2 Організація рекламної діяльності на підприємстві
 11. 2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах
 12. 2.2.3 Організація рекламної служби на невеликих підприємствах
 13. 2.3 Організація рекламних агентств
 14. 2.3.2 Організаційна структура рекламного агентства
 15. 2. Основні організаційно-профілактичні заходи щодо попередження злочинів органами банку при перевезенні цінностей.
 16. 2.2. Правова характеристика елементів і рівнів адміністративно-правового регулювання та організації діяльності органів місцевої міліції
 17. 3.3. Напрями підвищення ефективності організації контролю та вдосконалення законодавства у сфері оподаткування
 18. 4.4.3. Взаємодія неурядових, міжнародних та урядових організацій як шлях підвищення ефективності управління
 19. 5.2. Основні принципи організації прокуратури України
 20. Принципи та організаційні аспекти функціонування органів кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної діяльності