<<
>>

2.1.5 Рекламне планування

Рекламне планування являє собою продовження маркетингового планування (рис. 3).

Планування реклами доцільно здійснювати в чотири етапи.

На першому етапі керівники основних підрозділів і представники рекламного відділу складають план реклами.

На початку визначається перелік товарів або послуг, яким необхідна реклама, потім - кількість часу, відведеного на проведення рекламної кампанії.

План розробляється на рік, тому що він дає чітке уявлення про потребу підприємства в рекламі, відіграє позитивну роль при надходженні пропозицій щодо розміщення реклами від засобів масової інформації або виставочних центрів. У цьому випадку потрібен мінімум часу, щоб оцінити необхідність, вартість і віддачу від участі в пропонованому рекламному заході. Якщо на фірмі (підприємстві) план реклами не розроблений, то, як правило, здійснюється випадковий вибір і випадкове розміщення реклами, що знижує її ефективність і підвищує витрати на рекламу.

Рисунок 3 - Основні етапи планування маркетингової й рекламної діяльності фірми [6]

На другому етапі за кожним товаром або послугою визначаються види рекламних цілей, а також засоби масової інформації й строки розміщення в них реклами. При цьому необхідно враховувати можливість виготовлення додаткових рекламних матеріалів.

Доцільно визначити кілька варіантів розміщення реклами у засобах масової інформації. Потім рекламний відділ й фахівці з реклами готують аналіз засобів масової інформації, приблизний обсяг звернення, вартості й строків розповсюдження. При виборі засобів розповсюдження інформації рекламодавець повинен ухвалити рішення щодо бажаної широти охоплення, частоти появи й сили впливу, які необхідно забезпечити для вирішення поставлених перед рекламою завдань. Складається часовий графік розміщення реклами протягом певного періоду з урахуванням факторів сезонності й очікуваних кон'юнктурних змін. Все це дозволяє сформувати проект плану з реклами.

На третьому етапі визначаються реальні розміри коштів, які можуть використовуватися на рекламу. Залежно від розміру коштів проводиться коректування проекту плану. Якщо коштів виділено недостатньо, то в плані можна змінити періодичність розміщення реклами, зменшити площу публікацій або змінити видання, час трансляції рекламного звернення й ін.

На четвертому етапі планування проводиться остаточне узгодження потреби в рекламі з реальними можливостями на певний період (квартал, рік).

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.1.5 Рекламне планування:

 1. 2. Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників
 2. 10. Послідовність ревізійного процесу, його планування та процедура здійснення
 3. ЛЕКЦІЯ 2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ
 4. Тема: Організація та планування розслідування.
 5. 2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
 6. Зміст
 7. 1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту
 8. 1.1.3 Рекламна діяльність та її учасники
 9. 2.1 Планування рекламної діяльності
 10. 2.1.1 Фактори, що визначають рекламну діяльність
 11. 2.1.2 Сутність і цілі планування
 12. 2.1.4 Ситуаційний аналіз
 13. 2.1.5 Рекламне планування
 14. 2.2.3 Організація рекламної служби на невеликих підприємствах
 15. 2.3.1 Роль та функції рекламних агентств
 16. 2.4.1 Особливості рекламної кампанії
 17. 2.4.2 Планування рекламної кампанії
 18. 2.5.2 Підходи до розроблення рекламного бюджету