<<
>>

2.1.3 Вибір каналів розповсюдження реклами

При визначенні необхідного засобу масової інформації необхідно вивчити:

1) характер поширення засобів масової інформації, у тому числі продаж у роздріб, поширення за передплатою, безкоштовну пропаганду й т.

ін.;

2) аудиторію, тобто сукупність людей, які переглядають, прочитують або слухають дану інформацію й, отже, дана інформація може на них певно впливати;

3) корисну аудиторію - частина загальної кількості людей, що перебувають під впливом даної рекламної інформації, що має характеристики певного сегмента споживачів;

4) роздвоєну аудиторію, тобто аудиторію, що перебуває під впливом двох і більше засобів масової інформації;

5) нероздвоєне, або чисте охоплення;

6) рівень повного проникнення - процентне відношення кількості людей, що перебувають під впливом певного засобу масової інформації, до загальної кількості населення й норми корисного проникнення, тобто стосовно сегмента потенційних споживачів;

7) норму звернення – середня кількість людей, що перебувають під впливом одного засобу масової інформації.

При виборі засобів масової інформації потрібно також ураховувати вартість рекламного простору для того, щоб звести до єдиного знаменника рівень впливу (кількість читачів, слухачів або глядачів) і економічний рівень (витрати на тисячу читачів, слухачів або глядачів) - до корисного рівня й до корисного збалансованого рівня.

Таблиця 3 – Переваги та недоліки основних засобів розповсюдження реклами

Засіб реклами Переваги Недоліки
1 2 3
Газети Оперативність; численні аудиторії; високий рівень охоплення місцевої аудиторії; відносно низькі витрати на один контакт та ін. Короткий термін існування; низька якість відтворення; незначна кількість «вторинних читачів»; реклама розміщується поруч з рекламою інших рекламодавців
Журнали Висока якість відтворення; тривалість існування; Відносно тривалий часовий розрив між покупкою місця та

Продовження табл.

3
1 2 3
Численність «вторинних читачів»; достовірність; престижність появою реклами; сусідство реклами конкурентів; втрати при незатребуваності частини тиражу
Телебачення Широта охоплення; численна аудиторія; висока ступінь залучення уваги; поєднання зображення, звуку та руху; звертання безпосередньо до почуттів; високий емоційний вплив Висока абсолютна вартість; перевантаженість рекламою; короткочасність рекламного контакту; слабка вибірковість аудиторії
Радіо Масовість аудиторії; відносно низька вартість рекламного контакту Обмеженість звукового представлення; невисока ступінь залучення уваги; короткочасність рекламного контакту
Друкована реклама Висока якість відтворення; значна тривалість контакту у деяких носіїв (плакати, настінні та кишенькові календарі); відсутність реклами конкурентів на конкретному носії та ін. Відносно висока вартість; недовговічність, образ «макулатури»
Зовнішня реклама Висока частота повторних контактів; відносно невисока абсолютна вартість Відсутність вибірковості аудиторії; неможливість контакту з аудиторією, що віддалена; обмеження творчого характеру

Продовження табл. 3

1 2 3
Реклама в Інтернеті Висока сконцентрованість на цільовій аудиторії; можливість інтерактивного контакту; гнучкість; використання різних засобів впливу (зображення, звук, спецефекти, відео); відносно низька вартість контакту; контроль ефективності рекламної кампанії Обмеженість аудиторії одержувачів виключно користувачами Інтернет; небезпека віднесення рекламодавця до категорії «спамер» з можливими санкціями з боку Інтернет-співтовариств та органів державного управління
Реклама на транспорті Численність аудиторії; можливість надовго утримувати увагу одержувача (реклама усередині салону); гнучкість; можливість розширення географії цільової аудиторії; широке охоплення Короткочасність контакту (реклама на транспорті ззовні); специфічна аудиторія для реклами всередині салону (працюючі чоловіки та жінки, що користуються громадським транспортом)
Сувенірна реклама Довготривалість користування сувенірами; висока здатність домогтися прихильності одержувача; наявність вторинної аудиторії Досить обмежене місце для розміщення звернення; високі витрати на один контакт; обмеженість тиражу

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.1.3 Вибір каналів розповсюдження реклами:

 1. 2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю
 2. 2. Початковий етап розслідування
 3. Интернет как канал распределения для услуг страховых компаний
 4. 35.Понятие канала и носителя рекламы. Характеристика телевидения и радио как каналов. распространения рекламы. Способы повышения эффективности данных каналов рекламы.
 5. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень.
 6. 37. Учасники міжнародних каналів розподілу. Чинники вибору каналу збуту
 7. 40. Переваги та недоліки поширення рекламної інформації через різні канали в світі.
 8. 53). Управление каналами распределения товаров. Маркетинговые решения о структуре канала распределения.
 9. 9. Прогнозирование рейтинга
 10. Зміст
 11. 1.2.2 Регулювання рекламної діяльності в Україні
 12. 2.1.3 Вибір каналів розповсюдження реклами