<<
>>

1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту

Рекламування - це створення рекламної продукції й організація її доведення до потенційних покупців у такій формі, щоб вони зрозуміли, які саме споживчі якості відрізняють даний товар від аналогічного.

Рекламний менеджмент є організаційною основою рекламної діяльності, охоплює весь рекламний процес – від дослідження ринку й визначення потреб у рекламі до створення рекламного продукту, його публікації (показу) і дослідження ефективності проведених рекламних кампаній.

Рекламний менеджмент являє собою систему процесів – аналіз, розроблення, планування, практичну реалізацію й контроль ефективності комплексу рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретних маркетингових цілей.

Рекламний менеджмент включає :

- аналіз ринкової ситуації з метою визначення потреби у рекламі;

- дослідження рекламної аудиторії;

- дослідження ринку рекламних засобів;

- розроблення стратегії й тактики рекламних звернень;

- розроблення плану рекламної кампанії;

- реалізацію плану рекламної кампанії;

- аналіз ефективності рекламних програм, розроблення рекомендацій із коректування рекламної кампанії.

Сутність рекламного менеджменту полягає в управлінні рекламною діяльністю для досягнення таких цілей:

- створення позитивного іміджу фірми й популярності її товарів;

- інформування про споживчі властивості рекламованого товару і його переваг перед товарами фірм-конкурентів;

- інформування про місця можливого придбання товарів;

- створення системи інформаційно-сервісних послуг;

- забезпечення стабільного збуту товарів і припливу покупців;

- залучення оптових покупців, дилерів і корпоративних клієнтів;

- забезпечення тривалого й ефективного функціонування фірми в конкретному сегменті ринку.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту:

 1. 2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів
 2. 3. Пізнавальна сутність огляду місця події
 3. 1. Сутність методики розслідування злочинів
 4. 38.Рекламный менеджмент на современном этапе.
 5. Зміст
 6. 1.1 Сутність і сфера рекламного менеджменту
 7. 1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту
 8. 2.1.2 Сутність і цілі планування
 9. 3. Сутність діяльності та функції казначейства
 10. Соціально-економічна сутність і функції фінансів
 11. Соціально-економічна сутність податків та їх функції