<<
>>

1.1.1 Функції реклами

Відповідно до діючого законодавства України реклама - це інформація про особу чи товар, поширена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Спеціалісти виділяють економічні та комунікативні цілі реклами.

До економічних цілей реклами відносять:

- підтримку збуту продукції;

- формування потреби у даному виді товару ( чи послуги);

- спонукання до придбання товару конкретної фірми;

- стимулювання попиту на конкретний товар та збут;

- оголошення про продажі, розпродажі, зниженні цін;

- скорочення строків виведення на ринок нового товару ( чи послуги);

- спонукання потенційних покупців до відвідування магазину, виставки та ін.;

- подання нових властивостей товару, нового оформлення.

До комунікативних цілей можна віднести:

- ознайомлення споживачів із новим товаром, новою маркою, новою фірмою;

- підвищення рівня популярності товару;

- вплив на звички при споживанні товару;

- інформування споживачів (наприклад щодо зміни цін на товари, розпродаж);

- зміна іміджу продукції фірми у певному напрямі (модернізація, новий дизайн);

- підтримку прихильності до продукції фірми;

- спонукання бажання придбати товар, що рекламується;

- виділення власних товарів серед конкуруючих.

Основні функції реклами:

1) інформативна функція реклами визначається її здатністю передавати важливу для споживача інформацію про виробника, його товари, зокрема про їх споживчу вартість;

2) маркетингова функція виявляється як засіб формування попиту й стимулювання продажу товарів і реалізується наданням найменувань товарного ряду й диференціацією окремих марок товарів; повідомленням про товар; стимулюванням зацікавленості потенційних покупців щодо нових товарів і підтримкою повторних покупок і формуванням постійної клієнтури; оптимізацією продажу товарів, а також забезпеченням прихильного ставлення до даного товару, чим до товару конкурента, або принаймні лояльності до нього;

3) комунікативна функція.

Цю функцію реклама реалізує, підтримуючи зворотний зв'язок із ринком споживачів і ринком продавців (конкурентів). Рекламна комунікація має на меті вплинути на свідомість покупця (споживача), змусивши його купити цей товар або хоча б побажати його купити у майбутньому;

4) управлінська функція реклами полягає в тім, що реклама як складова маркетингового менеджменту виконує функцію управління попитом. Економічно грамотно визначивши потреби у певному товарі, реклама може сформувати попит й управляти їм як у просторі, так і в часі за допомогою календарного медіа-планування, тобто показу для певної аудиторії з певною частотою й у певних проміжках часу рекламного звернення в засобах масової інформації;

5) політична функція. Як відзначають фахівці в сфері рекламного бізнесу, політичну рекламу пов'язують із популяризацією певної особи, політичної партії або ідеї;

6) освітня функція реклами полягає в тім, що в процесі впровадження нових товарів і технологій вона сприяє поширенню знань про різноманітні сфери людської діяльності й новітніх досягнень науки, надаючи споживачам практичних навичок використання сучасних товарів і технологій;

7) суспільна функція реклами визначається її здатністю формувати підвищені потреби й суспільні стандарти споживання й певного стилю життя, на який потрібно орієнтуватися, намагаючися його досягти;

8) культурна функція реклами визначається тим, що вона є своєрідним продуктом художньої творчості, певним твором мистецтва, а отже, впливає на формування смаків і загальний культурний розвиток цільової аудиторії споживачів. І не тільки споживачів, а й конкурентне середовище, яке активно використовує всі сучасні й перспективні методи впливу на потенційних покупців. Особливо значну роль реклама відіграє в естетичному вихованні нації, формуванні певного її менталітету;

9) економічна функція реклами полягає в її інтегрованості з економічними процесами господарської діяльності, у тому, що вона є одним із головних елементів механізму підтримки ринкової рівноваги між попитом та пропозицією, сприяє оптимізації кон’юнктури на певних ринках у певні проміжки часу. Інформуючи про нові товари, послуги або ідеї, розкриваючи їх переваги й схиляючи потенційних споживачів до покупки цих товарів, реклама активізує продаж відповідних товарів і розвиває торгівлю як галузь та виробництво, основною метою якого є одержання прибутку.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 1.1.1 Функції реклами:

 1. Тема 3. Управління обслѵговѵючим кооперативом. Статѵс і функції членів кооперативу.
 2. 3. Функции и цели КП.
 3. Сущность, роль и функции контроля в управлении
 4. Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
 5. 1.3. Функции экономического контроля
 6. Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
 7. 1.3. Функции экономического контроля
 8. Контроль как функция управления. Классификация видов контроля. Предмет и метод контроля.
 9. Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. Органы контроля и их функции.
 10. 1. Завдання і функції фінансово-господарського контролю (ФГК)
 11. 7.Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби (КРС)
 12. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 13. 3. Джерела і функції тактичних прийомів
 14. Функции рекламы при осуществлении маркетинга
 15. 4.Методы и функции коммуникаций.
 16. Зміст
 17. 1.1.1 Функції реклами
 18. 1.3.1 Класифікація реклами