<<
>>

Маркетингова діяльність кооперативу. Порядок ціноутворення на послуги кооперативу.

Принципи ціноутворення в кооперативі

Оскільки кінцева собівартість послуг, витрати на функціонування кооперативу остаточно можуть бути підраховані в кінці фінансового року, ціноутворення в кооперативі складається з двох частин:

- на початку року, перед поставкою (закупівлею) членам продукції, надання послуг, засобів виробництва кооператив встановлює попередні ціни;

- в кінці року фінансовий результат діяльності кооперативу розподіляється серед членів через кооперативні виплати, які додаються до попередніх цін, що були виплачені їм через попередні ціни за надану продукцію або віднімаються від попередніх цін за надані послуги та засоби.

Кінцева ціна, що виробник отримує за продукцію (попередня ціна + кооперативні виплати) або сплачує за послуги та товари (попередня ціна - кооперативні виплати), дорівнює собівартості. її підраховують лише наприкінці року і вона залежить від результатів спільної діяльності членів кооперативу.

Встановлення розміру попередніх цін

Сільгосптоваровиробники - члени кооперативу - передають йому вироблену продукцію на реалізацію або на переробку, залишаючись її власниками. Кооператив не продає своїм членам матеріально-технічні ресурси, а закуповує їх на замовлення членів. Тобто, в будь-якому випадку кооператив проводить комерційні операції не із своїми членами, а від імені членів, не ставлячи за мету отримання прибутку операцій безпосередньо для кооперативу як суб'єкта ринкових відносин. Метою кооперативу є отримання максимально можливого економічного результату його членами, за мінімізації кооперативних витрат.

Оскільки попередньо неможливо встановити точний розмір таких витрат, попередньо встановлені кооперативом ціни підлягають перегляду за результатами року. Фінансовий результат діяльності кооперативу розподіляється міжйого членами у вигляді кооперативних виплат.

Ціна, за якою члени кооперативу поставляють свою продукцію для реалізації, або за якою провадиться оплата матеріально-технічних ресурсів та послуг, розраховується за цією спеціальною системою ціноутворення, яка забезпечує неприбутковий характер кооперативу.

При розрахунку попередніх цін необхідно враховувати

- По-перше, виконавчий директор кооперативу, як і його члени, повинен розуміти, що кооператив може в кінці року повернути надлишково (понад прогнозовану собівартість послуг) отримані кошти, але не може вимагати додаткової сплати коштів;

- По-друге, в будь-якій діяльності є свої ризики, тому надбавка до прогнозованої ціни є платою за такі ризики;

- По-третє, попередня ціна має бути вигідною для членів кооперативу. Мало хто з членів кооперативу сприйме як належне, що інші комерційні структури пропонуватимуть вищу за вироблену сільгосптоваровиробниками продукцію, аніж кооператив;

- По-четверте, попередня ціна, залежно від деяких факторів може мати різні значення для конкретних членів кооперативу. За певних умов вона може залежати від обсягу послуг, який член кооперативу отримує від кооперативу, транспортних витрат на одиницю послуг для територіально віддаленого члена і таке інше.

Попередня ціна є результатом економічних розрахунків, прогнозування ринку та компромісом між бажанням кооперативу застрахуватися від можливих ризиків та бажанням членів кооперативу, отримати якомога вищу ціну за свою продукцію, якнайдешевше придбати ресурси або отримати послуги за якомога нижчою вартістю. Механізм визначення ціни варто прописати в правилах внутрішньогосподарськоїдіяльності.

Попередні ціни пропонуються виконавчим директором та затверджуються правлінням, або прийняття таких рішень делегується виконавчомудиректору чи голові правління.

Для переробно-збутових, збутових, заготівельних кооперативів кінцева ціна за продану продукцію складається з попередньої ціни плюс кооперативні виплати. Визначення попередніх цін для цієї групи кооперативів пов'язане з прогнозуванням кінцевої реалізованої ціни самим кооперативом з урахуванням витрат кооперативу, якості, обсягу поставленої продукції. Таким чином, попередня ціна буде дещо нижчою за прогнозовані реалізаційні ціни. Для сервісних кооперативів, кооперативів з матеріально-технічного забезпечення кінцева ціна дорівнює попередній ціні.

Для сервісних кооперативів собівартість придбаних і поставлених членам кооперативу товарів і послуг збільшується на відповідні витрати щодо утримання кооперативів. Проте переваги оптових закупівель можуть повністю покрити ці витрати разом із уникненням переплат комерційним установам. Заощаджені або додатково виручені кошти кооператив у кінці року розподіляє через кооперативну виплату. Останні визначаються за залишковим принципом після вирахування всіх витрат, а розподіл між членами відбувається пропорційно до обсягів поставленої продукції чи отриманихтоварів, послуг відповідноїякості.

5.2

<< | >>
Источник: Лекції з кооперації в підприємницькій діяльності АПК. 2011

Еще по теме Маркетингова діяльність кооперативу. Порядок ціноутворення на послуги кооперативу.:

  1. Маркетингова діяльність кооперативу. Порядок ціноутворення на послуги кооперативу.