<<
>>

Поняття бюджетної класифікації

Застосування бюджетної класифікації передбачено Бюджетним кодексом. Для забезпечення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків і взаємозв’язку між функціональним призначенням та економічним характером видатків Міністр фінансів затверджує бюджетну класифікацію.

Бюджетна класифікація — це групування бюджетних доходів і видатків за однорідними ознаками для створення єдиної інформаційної системи їх зведення, забезпечення контролю за повним і своєчасним надходженням платежів за видами доходів, загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних даних.

Бюджетна класифікація єдина для всіх бюджетів, її використовують у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів бюджетних установ.

40

Характеристики поточного та бюджету розвитку

Таблиця 5.2

Характери

стика

бюджету

Поточний бюджет Бюджет розвитку
Принципи забезпечення достатнього рівня розвитку регіону;

стабільність надходження коштів; пріоритетний розвиток соціально-культурної сфери;

наукова обґрунтованість розмірів видатків; обов’язковий характер виконання

тісний зв’язок з поточним бюджетом; зміна бюджетних пріоритетів; виконання в міру надходження коштів
Доходи податок на доходи фізичних осіб; податок на власність; неподаткові надходження; субсидії, субвенції, дотації; плата за землю; податок на прибуток підприємств; адміністративні збори та платежі; надходження від штрафів та фінансових санкцій;

інші неподаткові надходження; надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств; збір за забруднення навколишнього середовища

41

на соціальний захист та соціальне забезпечення; капітальні вкладення на розвиток
на фінансування пасажирського транспорту; виробництва і соціальної сфери;
на тверде паливо; на соціально-культурну сферу; витрати на капітальний ремонт
Видатки на охорону здоров’я;

на фізичну культуру і спорт;

на житлове господарство;

на заходи цивільної оборони, правоохоронні

органи;

на утримання органів влади

Організаційну роль бюджетної класифікації подано на рис. 5.4, її юридичне значення - на рис.

5.5, а структуру - на рис. 5.6.

Рис. 5.4. Організаційна роль бюджетної класифікації

Рис. 5.5. Юридичне значення бюджетної класифікації

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінки реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків „чистого” бюджету (без цільових фондів).

Рис.5.6. Структура бюджетної класифікації

43

Включення цих фондів до бюджету зумовлено двома причинами: наданням їм законодавчої сили; необхідністю здійснення державного контролю за коштами цих фондів.

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит.

5.4.

<< | >>
Источник: Конспекти лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси». 2010

Еще по теме Поняття бюджетної класифікації:

  1. 2. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами
  2. Поняття економічних злочинів та їх види.
  3. Поняття бюджетної класифікації
  4. Національні схеми бюджетного федералізму
  5. 1.2. Співвідношення цілей покарання і завдань органів та установ виконання покарань, теорія і практика, можливості і дійсність виконання покарань.
  6. 2.3. Особливості підстав адміністративної відповідальності
  7. Адміністративно-правові відносини, їх зміст і механізм регулювання органами місцевої міліції
  8. 2.1. Поняття та елементи механізму здійснення контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері оподаткування
  9. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
  10. 2.3. Методи реалізації контролю у сфері оподаткування