<<
>>

5. Класифікація доходів

У першому розділі бюджетної класифікації України "Класифікація доходів бюджету" відображена кодифікація усіх видів надходжень, які підлягають зарахуванню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків, що дає змогу визначити їхню економічну сутність.

Цей розділ складається з п'яти основних груп

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) офіційні трансферти;

5) цільові фонди.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу,а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел.

Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічно продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій (крім штрафів за порушення податкового законодавства);

4) інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:

- надходження від продажу основного капіталу;

- надходження від реалізації державних запасів товарів;

- надходження від продажу землі та нематеріальних активів;

- податки на фінансові операції та операції з капіталом. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій.

Офіційні трансферти можуть поступати:

- від органів державного управління;

- від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;

- з іншої частини бюджету.

Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України , які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. Це, насамперед,:

Пенсійний фонд України;

Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з капіталом, то отримаємо сукупні доходи.

14010000 Податок на додану вартість

14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів

14050000 Податки на окремі категорії послуг

Як видно із наведеної таблиці, окремі групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:

• перша цифра - відповідає групі доходів;

• друга цифра - номер підгрупи бюджетної класифікації;

• третя та четверта цифри - відповідають розділу;

• п'ята та шоста цифри - означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;

• сьома та восьма цифри - відведені для кодування виду бюджету (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеплення платежу.

Наприклад, під кодом 30000000 зашифровані доходи від операцій з капіталом, 31000000 - надходження від продажу основного капіталу, 31020000 - надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

<< | >>
Источник: Казначейська система України. Лекція. 2017

Еще по теме 5. Класифікація доходів:

 1. Класифікація країн згідно ЕКОСОР, МВФ та групи Світового банку.
 2. 4. Організаційна структура Державного казначейства України
 3. 2. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами
 4. 3. Організація касового виконання Державного бюджету за доходами
 5. 4. Операції щодо зарахування платежів
 6. 5. Класифікація доходів
 7. 3. Організація роботи щодо виконання Державного бюджету за видатками
 8. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства:
 9. 1. Види економічних злочинів, які вчиняються в процесі розрахунково-касових операцій, і типові способи вчинення.
 10. Поняття бюджетної класифікації
 11. Бюджет як розпис доходів і видатків
 12. Елементи оподаткування. Класифікація податків
 13. Національні схеми бюджетного федералізму
 14. Мотиви утворення заощаджень домогосподарств, їх класифікація.
 15. Об’єктивні ознаки складів злочинів, які полягають у невиконанні судового рішення
 16. 1.4. Місце адміністративно-деліктних норм в системі адміністративного права