<<
>>

35. Етапи розробки нового товару.

новий товар, який може виявитись прибутковим, дуже важливо. Етапи вибору: 1. Пошук ідей: — опитування потенційних споживачів; — аналіз послуг і товарів конкурентів; — опитування продавців; — журнали, преса; — проведення спеціальних маркетингових досліджень.

2. Відбір ідей — вибрати потрібні і відкинути ті, що не підходять. 3. Розробка задуму і його перевірка. Ідея — це загальне уявлення про можливості товару. Задум — пророблений варіант ідеї, виражений у важливих для застосування поняттях (їх, звичайно, для кожної ідеї декілька). Перевірка задуму — це опитування ряду потенційних споживачів. Наприклад: Чи зрозумілий вам задум? У чому ви бачите явні вигоди? Чи справедливе, на вашу думку, твердження про переваги товару? Яка, на ваш погляд, повинна бути ціна? Чи віддали б ви перевагу даному товару при порівнянні з іншим? Купили б ви його? 4. Після сформування задуму потрібно визначити стратегію маркетингу. Вона складається з трьох частин: 4.1. Опис величини, структури, поведінки цільового ринку, припускаючи позиціонування товару, обсяг продажів, сегменти ринку, прибуток на декілька років. Наприклад: Цільовий ринок складається з ..., товар буде позиціонованим економічнішим... зручнішим, ніж той, що є нині на ринку. Фірма планує продати протягом першого року..., при збереженні загальної суми збитків не більше ... грн. За другий рік продати ... тис. та отримати прибуток ... 4.2. Даються загальні відомості про передбачувану ціну товару, загальний підхід до його розподілу, кошторис витрат на маркетинг протягом першого року. Наприклад: Велосипед пропонуватиметься у варіантах..., в кольорах ... , його роздрібна ціна становитиме ... Рекламний бюджет у розмірі ... розподілятиметься порівну між державною і місцевою рекламою. У рекламі слід звернути увагу на ... . Плануються асигнування ... грн. на проведення в перший рік маркетингових досліджень для виявлення потенційних покупців велосипедів та їхнього задоволення товаром. 4.3. Викладаються перспективні цілі за показниками збуту та прибутку, а також довгостроковий підхід до формування комплексу маркетингу. Наприклад: У результаті впровадження новинки фірма передбачає заволодіти ...% усього ринку і отримати чистого прибутку на вкладений капітал ...%. Для цього якість буде підтримуватись і підвищуватись. За сприятливими обставинами ціна на другий рік буде підвищена. Щорічні асигнування на рекламу зростатимуть на 10 %, асигнування на маркетингові дослідження, починаючи з другого року, будуть падати до ... грн. 5. Аналіз можливостей виробництва і збуту. Потрібно проаналізувати намічені контрольні показники продажів, витрат, прибутку і переконатись у їхній відповідності цілям фірми. 6. Розробка товару. 7. Випробування в ринкових умовах: виготовляється і випускається на ринок невеличка партія. 8. Розгортання комерційного виробництва: потрібно визначити, коли, де, кому і як пропонувати товар.

<< | >>
Источник: Шпаргалка - Міжнародний маркетинг. 2017

Еще по теме 35. Етапи розробки нового товару.:

 1. 2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю
 2. 31.Вплив елементів товару на його конкурентоспроможність на світових ринках.
 3. 35. Етапи розробки нового товару.
 4. 42. Етапи процесу ціноутворення
 5. Сутність податкової системи та принципи її побудови
 6. Пайовий інвестиційний фонд
 7. Інвестиційні проекти і обґрунтування доцільності інвестування
 8. 2. Світове, або всесвітнє, господарство - сукупність національ­них економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв'яз­ків, що виходять за територіальні межі окремих країн — міжнародних економічних відносин.
 9. За товарно-галузевою ознакою (класифікація ООН) світові ринки діляться на
 10. 4.1. Принципи реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності
 11. Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління
 12. 2.1. Поняття та елементи механізму здійснення контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері оподаткування
 13. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
 14. 4.1. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні
 15. 1.1. Історія становлення та розвитку європейської інтеграції