<<
>>

3.2.6. Експертиза комп’ютерних програм

Комп’ютерні програми є не тільки об’єктом охорони засобами авторського права, а й об’єктом «піратських» посягань на них. Комп’ютерні програми є складним творчим результатом, на розробку якого вкладаються значні кошти. Тому багато мало бажаючих запозичити й використати його без дозволу власника [26, с. 17].

Нелегальне використання комп’ютерних програм в будь-якій формі, що здійснюється без дозволу особи, яка має право на дану програму, визнається комп’ютерним піратством. Піратами вважають виробників і розповсюджувачів, але не кінцевих користувачів.

Водночас більшість користувачів персональних комп’ютерів в Україні використовують якраз контрафактні програми.

Програмними продуктами вважаються як програми для комп’ютерів (об’єктивна форма представлення сукупності даних і команд, створених для функціонування комп’ютерів), так і бази даних (об’єктивна форма представлення й організації сукупності даних, систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені й оброблені за допомогою персональних комп’ютерів).

Найбільш поширеними формами піратства щодо комп’ютерних програм є:

- виготовлення «піратських» примірників програмних продуктів шляхом запису на компакт-диск та їх наступне розповсюдження;

- встановлення контрафактних примірників програм для комп’ютера на жорсткий диск і продаж цих комп’ютерів з таким програмним забезпеченням;

- розповсюдження контрафактних примірників комп’ютерних програм шляхом використання телекомунікаційних програм, а також міжнародних каналів зв’язку [131, с. 24].

При дослідженні дисків має бути встановлена їх відповідність чи не відповідність оригінальним програмам за такими критеріями:

а) компакт-диски з ліцензійними програмними продуктами мають бути оформлені певним чином - на їх неробочу сторону накладається зображення високої якості встановленого зразка;

б) на компакт-дисках з ліцензійними програмними продуктами окрім «картинки» на неробочій поверхні компакт-диску присутній логотип виробника продукту і його номер за внутрішнім рубрикатором виробника;

в) картонна коробка, в якій міститься диск із ліцензійним програмним продуктом, оформляється відповідно до стандартів і має кілька ступенів захисту (мікропечатку, голограми тощо);

г) підтвердженням легітимності продукту є також спеціальна голограма, нанесена на упаковку або на сертифікат відповідності, до складу кожного продукту обов’язково входить ліцензійна угода між покупцем і фірмою-виробником, на ліцензії або на реєстраційній карті користувача проставлений серійний номер програмного продукту, без якого установка програмного продукту неможлива;

д) ліцензійні продукти записуються в кількості не більше одного на кожний компакт-диск. Крім того, на одному компакт-диску не можуть бути записані продукти різних виробників, якщо вони є комерційними версіями [131, с. 25].

У цих випадках вимагається експертне дослідження контрафактних комп’ютерних програм, без якого не можна правильно кваліфікувати правопорушення. Криміналістичні дослідження зазначених об’єктів, за загальним правилом, здійснюються структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та інших відомств, у складі яких є експертні підрозділи [203, с. 47].

Проте, перед експертами /фізичними чи юридичними особами/ можуть бути поставлені запитання, на які вони не можуть дати кваліфіковану відповідь, наприклад: які прибутки одержав порушник права на комп’ютерну програму, яка шкода завдана цим порушенням суб’єкту права на програмні продукти, які заходи слід вжити, аби припинити зазначені порушення тощо. У таких випадках доводиться звертатися по допомогу до спеціалізованих установ чи організацій, які можуть здійснити необхідну експертизу. Між замовником такої експертизи й виконавцем складаються чисто цивільно-правові відносини, що опосередковуються цивільними договорами. Такі експертизи виконуються за обумовлену винагороду, тобто зазначені договори є платними.

Між тим, можна зробити висновок, що дослідження юридичної природи договорів на проведення експертизи у сфері порушення прав на комп’ютерні програми (і не тільки комп’ютерних програм, а й інших об’єктів інтелектуальної власності) в Україні ще не здійснювались. Але кількість таких експертиз із часом буде зростати саме на цивільно-правових засадах, які створюють умови ринкової економіки. Експертні підрозділи певних міністерств і відомств також перейдуть на платні засади при проведенні відповідних експертиз.

<< | >>
Источник: КРАВЧЕНКО Олена Сергіївна. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2003. 2003

Скачать оригинал источника

Еще по теме 3.2.6. Експертиза комп’ютерних програм:

 1. 51. Послідовність ревізії стану обліку і звітності
 2. 1. Поняття ідентифікації людини за зовнішніми ознаками
 3. Пайовий інвестиційний фонд
 4. 2.4. Адміністративні стягнення та інши адміністративні санкції
 5. 1.3. Досвід окремих країн світу в здійсненні податкового контролю
 6. Охорона громадського порядку в системі заходів спеціально- кримінологічного запобігання грабежам і розбоям,що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях
 7. Відвернення та припинення вчинення неповнолітніми грабежів і розбоїв у громадських місцях на індивідуальному рівні
 8. 3.1.2. Проблеми інституціонального оформлення державної політики щодо жінок та ґендерної політики в Україні
 9. ЗМІСТ
 10. 3.2.1. Особливості експертизи контрафактних об’єктів авторського права й суміжних прав
 11. 3.2.2. Експертиза літературних творів
 12. 3.2.4. Експертиза фонограм і відеограм
 13. 3.2.5. Експертиза аудіовізуальних творів