ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків –2003. 2003

Спеціальність: 12.00.07 Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право
Скачать оригинал источника "Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків –2003"

|
Розділ 1. Ґендерна політика як об’єкт соціально-правового аналізу
1.4. Ґендерна політика: проблеми визначення
Розділ 3. Державне управління процесами формування ґендерної політики в Україні
3.1. Суб’єкти державного управління процесами реалізації державної політики стосовно жінок і ґендерної політики в Україні
3.3. Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні
Розділ 4. Організаційно-правові аспекти управління процесами формування ґендерної політики в Україні
4.4. Досвід підвищення ефективності управління (на прикладі реалізації програм по протидії торгівлі людьми в Україні)

Книги и учебники по дисциплине Правове регулювання гендерних відносин: