<<
>>

Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.

Важливим із точки зору захисту є етап досудового слідства, коли слідчий, зібравши достатньо доказів, що вказують на вчинення злочину або вчинення злочину певною особою, визнає її підозрюваною чи виносить постанову про притягнення її у якості обвинуваченого.

Завданням адвоката є популярно, просто й дохідливо роз'яснити підзахисному суть його прав саме в цій стадії процесу, порадити, як найдоцільніше користуватися цими правами, розповісти про саму процедуру, приміром, визнання обвинуваченим, про ймовірний характер запитань слідчого та варіанти відповідей відповідно до узгодженої тактики захисту тощо.

Наведене зовсім не означає, що адвокат намовляє чи підмовляє підзахисного давати неправдиві показання. Підозрюваний, обвинувачений сам визначить для себе стратегічну лінію поведінки: визнавати свою вину повністю чи частково, заперечувати свою причетність до злочину, а може, відмовитися від показань взагалі. Адвокат лише дає праву пораду, виходячи з обраної ним й підзахисним тактики захисту, підказує, якими законними методами й способами можна відстоювати свою позицію у справі. Якщо, приміром, не підготувати підзахисного до пред'явлення йому обвинувачення, то це може спричинити неадекватну поведінку клієнта після ознайомлення його з постановою про притягнення в якості обвинуваченого. Якщо підзахисний не визнав свою вину або визнав лише частково, а у постанові з великою «натяжкою», а подекуди упереджено слідство звинувачує обвинуваченого у всіх гріхах, в яких насправді він не винний, то це може вивести з рівноваги обвинуваченого. У присутності слідчого не просто пояснити, що таке обвинувачення не підтверджується доказами, що воно побудоване лише на припущеннях і при перевірці у судовому засіданні буде спростоване.

Законодавством не врегульовано те, як повинен діяти захисник під час допиту, чи має він право втручатися й рекомендувати підзахисному відповідати на те чи інше запитання слідчого. Оскільки порядок допиту визначає слідчий і лише з його дозволу захисник може ставити запитання, то доводиться робити висновок, що єдиним господарем ситуації залишається слідчий. Водночас адвокат під час допиту не може залишатися пасивним учасником процесуальної дії. В разі, коли слідчий ставить перед його підзахисним запитання, сформульовані з порушенням вимог закону та морально-етичних норм, адвокат мусить звернути на це увагу слідчого, .і може занести це до протоколу допиту. Залежно від обставин можна оскаржити дії слідчого до прокуратури.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Захист у кримінальній справі. 2017

Еще по теме Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.:

 1. Література:
 2. Література:
 3. Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.
 4. Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.
 5. Тема 4. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 6. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу.
 7. Література:
 8. Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.
 9. Прийоми, що використовуються під час проведення окремих слідчих та судових дій
 10. Тема 5. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 11. § 2. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 — грудень 1992 pp.)
 12. § 1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
 13. § 2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
 14. 13. Запрошення захисника
 15. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу.
 16. Участь адвоката при допиті підозрюваного, обвинуваченого.