<<
>>

3. Передумови здійснення адв діяльності

На перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства, коли правові норми є насті­льки простими й нескладними, що доступні розумінню всіх і кожного, позивач має можливість вести свої справи особисто, не звертаючись до сторонньої допомоги.

Але з розвитком культури життєві відносини стають різноманітнішими та заплутанішими, а разом з тим ускладнюються й відповідні юри­дичні норми. Знання і застосування їх стає значно складнішим для більшості громадян; позивач, не маючи спеціальної підго­товки, вже неспроможний сам вести справи, йому необхідна допомога людини, яка добре ознайомлена з нормами матеріа­льного права та формами процесу; виникає потреба в особли­вій групі осіб, які спеціально займалися б вивченням законів і могли надавати юридичну підтримку або здійснювати право­заступництво. Саме ці спеціалісти — правознавці одержали назву адвокатів. Отже, адвокатура у власному розумінні слова являє собою правозаступництво, правозахист, тобто іншими словами — юридичну допомогу, що надається тим, хто в ній має потребу, спеціалістами — правознавцями.
<< | >>
Источник: Конспект лекцій - Адвокатура в Україні.. 2017

Еще по теме 3. Передумови здійснення адв діяльності:

 1. 2. Передумови і основні етапи створення Державного казначейства України
 2. 3. Передумови здійснення адв діяльності
 3. Об’єктивні ознаки складів злочинів, які полягають у невиконанні судового рішення
 4. 1.2. Співвідношення цілей покарання і завдань органів та установ виконання покарань, теорія і практика, можливості і дійсність виконання покарань.
 5. 2.3.2. О б ‘ є к т д і я л ь н о с т і п о в и к о н а н н ю п о к а р а н ь.
 6. Історичні передумови формування органів місцевої міліції та розвиток місцевого самоврядування в Україні
 7. 1.3. Застосування закордонного досвіду та міжнародних стандартів у процесі формування органів місцевої міліції в Україні
 8. 2.2. Правова характеристика елементів і рівнів адміністративно-правового регулювання та організації діяльності органів місцевої міліції
 9. 1.3. Досвід окремих країн світу в здійсненні податкового контролю
 10. Прояви наднаціональності в діяльності інститутів Європейського Союзу
 11. Висновки до розділу 2
 12. 4.3.1. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності