<<
>>

Оцінка висновків експертизи.

Висновки експертиз -найбільш складний вид доказів для аналізу й використання захистом у промові. Це обумовлено тим, що висновок експерта базується на спеціальних наукових знаннях у певній галузі науки.

Але це не означає, що захисник не повинен проаналізувати висновку експерта на предмет його об'єктивності, повноти дослідження, компетентності експерта і т. ін. Щоправда, захисникові при цьому слід опрацювати доступну літературу, спеціальний нормативний матеріал та судову практику. Лише за такої умови думки захисту щодо проведених експертиз можуть викликати в суду інтерес й довіру.

Достовірність висновку експерта полягає в його об'єктивності, повноті і науковій обгрунотованості.

Вважається, що є п'ять видів висновків:

- категорично позитивні;

- позитивно ймовірні;

- негативно ймовірні;

- категорично заперечуючі;

- висновки про неможливість дати відповідь.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Захист у кримінальній справі. 2017

Еще по теме Оцінка висновків експертизи.:

 1. 11. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 2. 12. Особливості авторознавчого дослідження
 3. 2. Початковий етап розслідування
 4. Оцінка висновків експертизи.
 5. Оцінка висновків експертизи.
 6. Оцінка висновків експертизи.
 7. Оцінка висновків експертизи.
 8. Оцінка висновків експертизи.
 9. Поняття та сутність речових доказів у цивільному процесі
 10. Дослідження речових доказів у цивільному процесі
 11. Докази та доказування в адміністративних справах щодо гарантування прав і законних інтересів публічних службовців