<<
>>

54. Формування процесуальної позиції захисника

При розгляді питання про формування процесуальної позиції захисника слід звернути увагу на те, що процесу­альні представники сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають право заявляти суду клопотання про призна­чення експертизи, проведення огляду на місці, об'єднання і роз'єднання позовів та вирішення інших питань для забезпе­чення своєчасного і правильного вирішення справи.

Процесуальним забезпеченням участі адвокатів у судово­му засіданні є своєчасне одержання від суду викликів і пові­домлень про день, місце і час розгляду судом спірної справи, а також про відкладення судом розгляду справи при відсутності відомостей, що їм вручено повістки.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Конспект лекцій - Адвокатура в Україні.. 2017

Еще по теме 54. Формування процесуальної позиції захисника:

 1. Література:
 2. Особливості тактики захисту в суді
 3. Тема 4. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 4. 1.2. Тактика реалізації захисту на досудовому слідстві
 5. Література:
 6. Прийоми, що використовуються під час проведення окремих слідчих та судових дій
 7. Тема 5. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 8. 1.2. Тактика реалізації захисту на досудовому слідстві
 9. Прийоми, що використовуються під час виголошення судової промови
 10. § 2. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 — грудень 1992 pp.)
 11. § 3. Професійні та соціальні права адвоката, його обов'язки
 12. § 1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
 13. Зміст
 14. 54. Формування процесуальної позиції захисника
 15. Охарактеризуємо окремо тактичні засади кожної частини захисної промови.
 16. 2.2. Підтримання державного обвинувачення в суді
 17. 2.4. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство