<<
>>

57. Діяльність адвоката з питань забезпечення позову

На підставі наданих повноважень адвокати допомагають заінтересованим особам звернутися до суду за захистом їх цивільних прав. Для цього використовуються цивільні проце­суальні засоби — позовна заява.

До подачі позову адвокат виконує значну і складну допроцесуальну роботу по вивченню матеріалів справи і написан­ню заяви. Матеріали справи складаються з усних пояснень заінтересованих осіб і поданих ними документів — договорів, посвідчень, постанов, довідок, квитанцій, актів, ордерів, лис­тів службового і особистого характеру, що містять відомості, які мають значення для справи. Згідно з ст. 6 Закону про адвокатуру адвокат має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних справах.

<< | >>
Источник: Конспект лекцій - Адвокатура в Україні.. 2017

Еще по теме 57. Діяльність адвоката з питань забезпечення позову:

  1. § 1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
  2. § 2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
  3. § 3. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадіях касаційного і наглядного провадження та перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами
  4. Зміст
  5. 57. Діяльність адвоката з питань забезпечення позову
  6. Підготовка адвокатом позовних заяв, заяв особливого провадження, скарг для подачі в суд;
  7. 1.1. Виникнення і розвиток інституту прокуратури в країнах Західної Європи і США
  8. 3.3. Взаємовідносини прокуратури з судовою владою
  9. Поняття та зміст забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України