<<
>>

15. 3міна захисника

Слідчий орган, суддя і суд не вправі відмовити в допуску захисника за угодою під тим приводом, що в справі бере участь захисник за призначенням. У цьому разі останній замінюється захисникам за угодою.

Якщо підозрюваний, обвинувачений чи підсудний висловили бажання мати певного захисника, то заміна його іншим без їх згоди, відсутності даних про немож­ливість участі обраного захисника в справі протягом тривалого строку є порушенням права на захист, бо замінити одного захисника іншим можна лише за клопотанням або за згодою підозрюваного обвинуваченого, підсудного.

В тих випадках, коли явка для участі в справі захисника, якого обрав підозрю­ваний, неможлива протягом 24 годин, а захисника, обраного обвинуваченим чи підсудним, — протягом 72 годин, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суд або суддя пропонують їм запросити іншого захисника або забезпечують його самі. Обо­в'язок забезпечити участь захисника в такому випадку покла­дається на керівника адвокатського об'єднання за місцем про­вадження справи (ч. 3 ст. 47 КПК).

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Конспект лекцій - Адвокатура в Україні.. 2017

Еще по теме 15. 3міна захисника:

 1. Тема 1. Правовий статус захисника у кримінальному судочинстві;
 2. Тема 2. Участь захисника на досудовому слідстві. Особливості участі захисника під час проведення окремих слідчих дій
 3. Тема 3. Захисник в суді першої інстанції, апеляційній та касаційній інстанціях.
 4. Тема 4. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 5. Тема 5 . Захисна промова адвоката-захисника у кримінальному процесі
 6. Право захисника на репліку.
 7. Тема 2. Правовий статус захисника у кримінальному судочинстві;
 8. Як захисники допускаються
 9. Захисник призначається у випадках:
 10. Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
 11. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу.
 12. Тема 3. Участь захисника на досудовому слідстві. Особливості участі захисника під час проведення окремих слідчих дій
 13. Тема 4 .Захисник в суді першої інстанції, апеляційній та касаційній інстанціях.
 14. Тема 5. Тактичні засади участі захисника у кримінальному процесі
 15. Тема 7 . Захисна промова адвоката-захисника у кримінальному процесі
 16. § 1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
 17. 13. Запрошення захисника
 18. 14. Призначення захисника